Lise

  • Egebilim okulları Ülkemizin aydınlık yüzü olacak öğrencilerimizi Atatürk’ün aydınlattığı Cumhuriyet yolunda hayata hazırlar ve ulusal değerlerimizi gözeterek onları hedefleri doğrultusunda meslek seçimlerini dikkate alarak sınav odaklı bir eğitim proğramı uygular.

  • Egebilim okullarında TYT ve AYT sınavları için hazırlık çalışmalarımız, 9. sınıftan başlar, belli bir disiplin ve sistem doğrultusunda ilerler 12.sınıfa gelindiğinde yoğunluğu artarak devam eder. Lisemiz, her öğrencimizi hayata hazırlarken onların akademik başarısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hedeflerine ulaşmalarını sağlar.  Akademik hedef doğrultusunda,sınav komisyonumuz tarafından yürütülen ulusal  ölçme değerlendirme sınavları kullanılır.

  • Öğrencinin öğretimin merkezinde yer aldığı, akademik başarı odaklı, üretken, yenilikçi; bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında dünya vatandaşı olma düzeyinde yetkin bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimizle PDR birimimiz bireysel rehberlik çalışmaları ve mesleki eğilimleri doğrultusunda uygun çalışmalar yapar. Onların bireysel farklılıklarını, yeteneklerini ve hedeflerini dikkate alarak kazanım sınavlarıyla akademik gelişimlerini yakından takip eder,günsonu  bitimlerinde birebir ve haftasonu sınıf çalışmaları için kendilerine özel çalışma programları hazırlanır.

  • Yabancı Dil Eğitimine  önem veren Egebilim Okullarında amacımız, öğrencilerimizin akademik olarak gelişimlerini sağlarken ulusal platformlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri ve uluslararası sınavlarda (TOEFL & IELTS) başarı gösterebilecek, akademik çalışmalarını yabancı dilde sürdürebilecekleri bir dünya bireyi olarak yetişmelerini sağlamaktır.

  • Egebilim okulları  öğrencilerimizin akademik, sosyal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunarak,onların bir adım önde olmasını sağlar.Bunu sağlamak için ek derslerle bir üst sınıfın müfredatlarıda işlenir.Amaç ;12.sınıfdaki müfredat yoğunluğunu azaltıp TYT ve AYT sınav başarısına yoğunlaşmalarını sağlarken doğru yönlendirmeler yaparak farkındalık oluşturmak.